Vitajte na stránke
spoločnosti DANUBIAN BIOGAS, s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá realizáciou projektov
v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.

Hlavným zámerom spoločnosti je projekcia, výtavba
a prevádzkovanie bioplynových staníc.